Logo

Ons bedrijf beschouwt de zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en het milieu als één van de belangrijkste pijlers van het bedrijf.
Het beleid dat ten aanzien van deze zorg word uitgevoerd, het VGM-beleid, is een geïntegreerd onderdeel
van het ondernemingsbeleid. Dit beleid is gericht op het voorkomen en opheffen van alle voorzienbare gevaren die zouden kunnen
leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekten, materiële schade evenals aan het milieu. Daarbij is ook de zorg voor de
veiligheid van derden belangrijk.

Wij zijn het éérste bedrijf in Nederland die VCA certificering heeft behaald op:
Monteren en Demonteren van Veiligheidsnetten & Randbeveiligingen!