Logo

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Helaas gebeuren er dan ook jaarlijks nog te veel ongelukken, soms met dodelijke afloop. Val gevaar vormt dan ook een van de grootste problemen op de bouw en collectieve valbeveiliging helpt om dit probleem te voorkomen. De jarenlange ervaring van onze medewerkers maken dat Steentjes veiligheidsnetten en randbeveiliging B.V. op dit gebied de ideale partner voor u is.

Voorschriften:
Vanaf een hoogte van 2,50 meter dient er gewerkt te worden met doelmatige valbeveiliging. Als eerste moet gekeken worden of het werken op die hoogte op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Dit kan zijn door planning of door keuze van materiaal of materieel. Kan dit niet, dan dient in tweede instantie overgegaan te worden op collectieve valbeveiliging. Deze kan bijvoorbeeld uitgevoerd zijn als vangnetten en/of leuningen (randbeveiliging). Indien door bijzondere omstandigheden ook collectieve valbeveiliging geen optie is, dan dient tenslotte persoonlijke valbeveiliging toegepast te worden. Dit laatste is echter alleen toegestaan in situaties waar aangetoond kan worden dat collectieve valbeveiliging niet toepasbaar is!

De noodzaak van deze voorschriften blijkt uit de met enige regelmaat terugkerende berichten over ongelukken in de bouw. Ook bij wat lijkt een geringe hoogte kan bij ongevallen ernstig letsel ontstaan, neem daarom geen risico en zorg voor een goede valbeveiliging!